Info & Tarieven

Coaching met massagetherapie

In mijn praktijk bied ik twee soorten coaching trajecten. Een loopbaan coaching traject en een coaching traject gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het onderscheid is niet heel rigide, het kan best zijn dat we tijdens een loopbaantraject een zijstapje maken naar persoonlijke ontwikkeling en vice versa (altijd in overleg), maar beide trajecten kennen wel elk een eigen benadering.

Coachtrajecten worden doorgaans niet door verzekeraars vergoed. Vaak is het wel mogelijk om bij de werkgever een vergoeding aan te vragen of om de kosten van het traject aan te geven als bedrijfskosten in geval van een eigen onderneming.

Traject Indicatie sessies, inclusief intake Tarief per sessie
Persoonlijke ontwikkeling 6 sessies € 105
Loopbaan 5 sessies € 105

Elke sessie duurt ongeveer een uur en een kwartier (75 minuten).

Massagetherapie & lichaamsgerichte rouwbegeleiding

Meestal zijn er drie tot acht sessies nodig om je lichaamssignalen te herkennen en de bewustwording hiervan te integreren in je leven.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden massagetherapie geheel of gedeeltelijk vanuit je aanvullende verzekering. (lichaamsgerichte rouwbegeleiding valt onder massagetherapie) Meer informatie vind je hier. Een verwijzing van je huisarts is niet nodig.

Traject Indicatie sessies Tarief per sessie
Massagetherapie 3 tot 8 € 92,50
Lichaamsgerichte rouwbegeleiding 3 tot 8 € 92,50

Elke sessie duurt een uur en een kwartier (75 minuten).

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) met lidnummer 18007 en bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) met licentienr. 180226R. Ook ben ik lid van het landelijk netwerk Rouwen met Compassie.

Locatie:
Medisch centrum Ter Hoffsteede
Ter Hoffsteedeweg 1
2051 EN  Overveen

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Daarna breng ik het in rekening.